logo
fuel terminal

ށ. ފީވައް

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާ ޚިލާފަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދަނޑިޖެހުމުގެ އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ ރަށެކެވެ. 1990ވަނަ އަހަރާއި 2004 ވަނަ އަހަރު، ދަނޑުވެރިކަމުން ރާއްޖެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވެއެވެ. މިރަށުގައި 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ނިކަ ގަހެއް ހުރެއެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

1193

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03050

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

0

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާ ޚިލާފަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދަނޑިޖެހުމުގެ އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ ރަށެކެވެ. 1990ވަނަ އަހަރާއި 2004 ވަނަ އަހަރު، ދަނޑުވެރިކަމުން ރާއްޖެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވެއެވެ. މިރަށުގައި 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ނިކަ ގަހެއް ހުރެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް