ގުޅުއްވުމަށް


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ށ. ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 6540400

އީމެއިލް: info@shaviyani.gov.mv

 

މިއިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ

ނަން: މަމްދޫޙް ނަސީމް

މަޤާމް: ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 6540424

އީމެއިލް: it@shaviyani.gov.mv