logo
fuel terminal

އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން

ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން އަތޮޅަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށް އޮޓޯ ޕޮޓް ގްރީން ހައުސް ފާރމިންގ މޮޑެލްއެއް ގާއިމްކުރުން

0%

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Planning and Projects Management Unit

ސުންގަޑި

31 ޑިސެމްބަރ 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

ތައާރަފާއި މަޤުސަދު

.

އަދާހަމަތައް

ތަސްވީރުތައް