Links


އިޢުލާން

http://gazette.gov.mv/iulaan/view/97499

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 15 މީޑިއަމްބެކް އޮފީސް ޗެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން


“75ޓީވީ ސަޕްލައިކޮށްދިނުގެ މަސައްކަތް

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/93573