ށ.އަތޮޅުގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު


Jamiyya ehy Usool 2022