ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2021/13


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2021/13

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އިޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ  މާއްދާގެ (ޖ) އާއި ގުޅޭ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ” ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަކާއިއެކު ފާސްކުރަންފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 3ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

20 ޖޫން 2021