ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގަސް އިންދައިފި


އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓު ބާއްވާ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކްގައި ސަރަހައްދުގައި ގަސް އިންދައިފިއެވެ.

މި ދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެ ސަރަހައްދުގެ އިންފާރު އެތެރޭ ކައިރީގައި ވަށައިގެންވާ ގްރީން އޭރިޔާގައި އެއް ސައިޒުން 30 ފެންފޯއް ރުއް އިންދާފައިވެއެވެ.

ލާންޗުތަކުގެ ޑްރައިވަރުންނާއި، ފަޅުވެރިން އިސްވެ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މީގެކުރިން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތީ ޕާކު ސަރައްހައްދުގައި ވެސް ބޮޑެތިވާ ވައްތަރުގެ ގަސް ގިނަ ޢަދަދަކަށް އިންދާފައެވެ.