`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
.
ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާނީ 8 ކައުންސިލަރުންނާއި 40 ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.