`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 87 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
2012-10-17

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 86 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
2012-10-10

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 80 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
2012-08-29

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 79 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
2012-08-16

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 77 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
2012-08-16

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 76 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
24/07/2012

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 73 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
2012-07-04

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 68 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.
2012-05-29

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 67 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
2012-05-24

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 66 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.
2012-05-24

1
2
3
>>