`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި
ށ.އަތޮޅު ނުވަތަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ އުތުރުން ތިންވަނަ އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ C އެވެ. އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރު 73 ދަރަޖަ އުތުރުން 6 ދަރަޖައިގައެވެ. އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 37 މޭލެވެ. މިއަތޮޅުގައިވާ 50 ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14 ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަނޑިތީމާއި ނޫމަރާއާއި ގޮއިދޫއާއި ފޭދޫއާއި ފީވަކާއި ބިލެތްފައްސާއި ފޯކައިދުއާއި ނަރުދުއާއި މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑުއާއި މާއުނގޫދޫއާއި ފުނަދޫއާއި މިލަންދޫ އެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫ އެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި މާލެއާއި ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ 123 މޭލެވެ.
ތަޞައްވުރާއި އަމާޒު

ތަޞައްވުރު


ދިރިއުޅެން އުފާވެރި، ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި، އަމާން ސުލްޙަވެރި އަތޮޅެއްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީވެ، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގެގޮތުގައި ދެމިއޮތުމެވެ.

އަމާޒު


ސުލްޙަ މަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކުށްމަދު އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން.

 

 


ސައިޓުގެ ފުރަތަމަ ފަރުމާ 2002، ދެވަނަ ފަރުމާ 2003، ތިންވަނަ ފަރުމާ 2011، ހަތަރުވަނަ ފަރުމާ 2012