`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު

ކޯސްތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް


މިއިދާރާއާއި އެވިޑް ކޮލެޖާއި ގުޅިގެން މިއަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ '' އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން '' ކޯހާއި '' ޑިޕްލޮމާއިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން '' ކޯހުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ށ އަތޮޅުގެ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ކޯހުގެ އިއުލާނާއި މައުލޫމާތު ތިރީގައިއެވާ ލިންކްތަކުން ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ!

* އިއުލާނާއި އަދި ކޯހުގެ މައުލޫމާތު

* ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމް